Ukesmål uke 39: " Jeg sier hvordan de skal være mot meg".