Her er ukesmålet for uke 41: "Når de sier nei holder jeg opp".