Velkommen til årsmøte 2018

Lyst til å være med å påvirke hverdagen til barnehagen? Eierstyret ønsker alle andelseiere velkommen til årsmøte i barnehagen.

Dato: torsdag 22. mars 

Tid: kl 19 - 21 

Sted: fellesrommet i barnehagen 

 

 Saksliste til årsmøtet: 

• Valg av møteleder 

• Valg av to andelseiere til å underskrive protokollen 

• Godkjenning av innkallingen til møtet 

• Godkjenning av årsmeldingen fra eierstyret 

• Godkjenning av regnskapet for 2017 og orientering om budsjettet for 2018 

• Eventuelle forslag om vedtektsendringer 

• Eventuelt forslag om oppløsning 

• Valg av styreleder 

• Valg av styremedlemmer – 2 styremedlemmer og 1 vara er på valg 

• Valg av valgkomité 

• Annet 

 

Dokumenter er nå sendt ut til alle andelshavere og lagt ut på Tavla. Har ikke du mottatt dokumentene, sender du en e-post til ole@varingskollenbhg.no 

Møt opp og få en innsikt i hvordan barnehagen drives. 

 

Vel møtt! 

Hilsen Eierstyret