Velkommen til barnehagens nye hjemmeside

Som en del av arbeidet med å utvikle barnehagen lanserer vi nå barnehagen nye hjemmeside, samt går over til et nytt og bedre kommunikasjonsverktøy ut til de foresatte.

Ny hjemmeside er i fra dag av tilknyttet barnehagens domene www.varingskollenbhg.no. Det vil si at dette er vår hovedside. Vi jobber med å opprette en side som kan gi deg de svarene du ønsker på en enkel og god møte. Enten du er foresatt i barnehagen i dag eller om du ønsker å bli det i fremtiden. 

Da vi ønsker sterkt å ha den nødvendig informasjonen på hjemmesiden setter vi pris på om man gir beskjed vis det er noe man savner. Dette kan du sende til ole@varingskollenbhg.no

Som en utbygging av den nye hjemmesiden har barnehagen nå valgt å bruke PBL BarnehageWeb for kommunikasjon mellom barnehagen og foresatte. Løsningen fungerer på alle digitale flater og er mulig å bruke som app på mobil eller nettbrett.

Vi oppfordrer de foresatte til å bruke  nettsiden og kommunikasjonsløsningen vår aktivt.

Ved å bruke dette verktøyey, håper vi at du som foresatt enklere kan ta del i ditt barns hverdag i barnehagen.

Som foresatt i barnehagen skal du nå ha mottatt en innloggingslink på e-posten din. Har du ikke mottatt dette, sender du en e-post til ole@varingskollenbhg.no med barnets navn og din e-post.