Lusekampanje kommende helg

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehage til i helgen å arrangere en kampanje mot hodelus.

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over, og det anslås at en til to prosent av norske barn har lus til enhver tid.

For å få en mest mulig lusefri vår, tar vi nå et skippertak sammen.

Folkehelseinstituttet foreslår at denne kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus.

Barnehagen oppfordrer alle foresatte til å ta en sjekk i helgen på hele familien.

Hvordan bli kvitt lus (Film)