Barnehagens visjon:

"MANGE FARGER SMÅ BLIR TIL ET HELT FANTASTISK BILDE"