Eierstyret

                                                                                               Se innlegg om Eierstyret her
Hva er eierstyret?
Styret har arbeidsgiveransvaret for barnehagen og har det overordnede ansvaret for driften av bhg i henhold til over og forskrifter. Barnehagen daglige leder som idag er Jorunn Indrevik er arbeidsgivers representant i barnehagen og har det daglig ansvaret for driften.
Eierstyret i barnehagen er sammensatt av andelseiere/foreldre i barnehagen og velges på årsmøte som holder i mars måned hvert år. Eierstyret skal bestå av inntil 6 medlemmer/andelseiere, hvorav 1 styreleder, 1 nestleder, 3 faste styremedlemmer og 1 vararepresentant. I tillegg skal det velges en vararepresentant blant de ansatte. Se forøvrig vedtektene.

Hva gjør vi?
Eierstyret har jevnlige møter og det er normalt avholdt 8-9 styremøter i løpet av året. Vi har det overordnede ansvaret for barnehagens økonomi, bemanning, budsjett, revisjon og å føre tilsyn med at bhg drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. I tillegg brukes det tid på planarbeid, prosjekter, som bl.a. nytt navn/ny logo og vi prøver å være nytenkende i forhold til hva som forventes av en barnehage i fremtiden. Hvert år arrangerer eierstyret en faglig/sosial kick-off for alle ansatte i barnehagen hvor teambuilding er hovedfokus.
Daglig leder, Jorunn Indrevik, er med på alle møtene i eiestyret.

Hvem er vi? 

Navn:
Verv:
Telefon:
E-post:
Élin Lykke
Leder
416 47 415
Kjetil Løvstad
Nestleder
922 15 112

Christine Blom
Sekretær
412 18 027

Kai Solberg
Styremedlem
917 93 370
Mads-André Andersen
Styremedlem
918 27 452

Ole-Kristian Rignes
Varamedlem


Anders Halvorsrud
Ansattrepresentant
959 71 834