Samarbeidsutvalget


Hva er SU?

Samarbeidsutvalget i barnehagen (SU) er et organ sammensatt av foreldre/foresatte, ansatte, representant fra eierstyret og daglig leder i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Ifølge forskriftene til barnehageloven skal SU være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for de partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.  
  
Hvem er vi?

Fra Grønn:
Hilde Grønberg                   Foreldre
Ingrid Schøitz                             Ansatt
Grete Hasselstrøm Brekke         Foreldre          Leder          su@varingskollenbhg.no       Tlf: 47600512


Fra Blå:
Linda Lindviksmoen                    Foreldre       
Stina Tønder                       Ansatt

Fra Gul:
Julie Jacobsen                    Foreldre  
Linn Therese Backe Nielsen      Ansatt

Fra Rød:
Eliasbeth Furuseth Hansen  Foreldre
Lisbeth Øversveen              Ansatt

Fra Naturligvis:
Ellen Kathrine Friis              Foreldre       Nestleder
Ann Kristin Røkke                Ansatt         
   

Av hensyn til kontinuitet i SU, blir foreldre-representantene valgt for to år om gangen, og ansatte-representanter valgt for ett år av gangen. Det betyr at det alltid kommer nye representanter hvert år, men at det også alltid sitter noen med litt erfaring.

Hvordan jobber vi?


Arbeidet i SU foregår ved at vi har fra 2-4 møter i halvåret, eller ved behov. I tillegg blir det noe organisering i forbindelse med arrangementer og dugnader. Gjennom arbeidet i SU får vi muligheten både til å påvirke våre barns hverdag og samspillet mellom barnehage - foreldre/foresatte, i tillegg til å få innsikt i driften av barnehagen. SU vil gi ut halvårplaner for å gi dere et innblikk i hva vi gjør, og vi håper dere bruker oss aktivt til å komme med innspill av ulik art.

SU har også en postkasse på hver avdeling hvor man har mulighet til legge innspill, ideer, spørsmål f.eks. Disse sjekkes jevnlig av våre reprensentanter.

Referat SU-møter: (trykk på linken for å få opp referatet)

SU-møte 18.03.2015

SU-møte 14.01.2015

SU-møte 20.05.2016

SU-møte 15.05.2017