Søknad om barnehageplass


Varingskollen barnehage er med i fellesopptaket for alle barnehager i Nittedal, derav felles søknadsskjema.
Det vil si at du som søker, kan søke på flere barnehager i Nittedal, både private og kommunale. Og prioriter etter eget ønske.
Nittedal kommune har nytt elektronisk opptakssystem, det vil kun være mulig å søke plass via internett.
Link til elektronisk søknadsskjema: Elektronisk søknadsskjema

Brukernavn og passord
Dere trenger ikke brukernavn og passord for å søke barnehageplass.
På søknadssiden skal dere klikke på fanen "Barnehage".
Dere får brukenavn og passord etter at søknaden er registrert.
Dette skal brukes ved endringer av søknaden.
Infobrev fra Nittedal kommune om hvordan du søker barnehageplass.

Mer informasjon får du ved:
- Nittedal kommunes Servicetorg på tlf:  67 05 93 00
- gå inn på kommunens webside, www.nittedal.kommune.no/Tjenester-fra-A-til-A/Familie/Barnehageplass/
- ta kontakt med daglig leder i barnehagen, Jorunn Indrevik. Tlf: 67051130, eller mail:jorunn@varingskollenbhg.no

Frist for å søke ny plass eller overføring/endring av plass er 1.mars.

Priser
Pris for barn er kr. 2.405,- pr måned for hel plass. Pluss et tillegg for måltider på kr. 400,- pr. måned og 25,- pr. måned i turpenger
Satsene er i henhold til Stortingets barnehageforlik. Samtlige barnehager i Nittedal tilbyr søskenmoderasjon på 30- og 50 % på henholdsvis barn nr. 2 og 3. Moderasjonsordningen gjelder også selv om barna har plass i to ulike barnehager i kommune.
Ved redusert tilbud betales en brøk av full plass + et administrasjonsgebyr på kr. 200 pr. mnd. Dersom det er matservering påløper en ekstrakostnad.
Foresatte med samlet inntekt under 300.000,- kan også søke sin barnehage om redusert betaling, og vil få gjennomslag for det.

Kontantstøtte (kilde: Nittedal Kommune)
Kontantstøtte kan søkes for barn under tre år, og det er foreldrenes ansvar å melde i fra til trygdekontoret ved endring av oppholdstid. Da det gjelder antall timer som skal meldes inn, er det avtalt oppholdstid med barnehagen som gjelder.
I de aller fleste tilfeller er dette sammenfallende med barnehagens åpningstid. For å finne ut hvor mye dere eventuelt kan forlange i kontantstøtte må dere derfor sjekke barnehagens åpningstid på informasjonsheftet, og regne ut antall timer. Følgende regler gjelder for utbetaling av kontantstøtte:

Avtalt oppholdstid Kontantstøttesatser
33 timer eller mer i uka All kontantstøtte bortfaller
25 – 32 timer i uka Gir rett til 20 % kontantstøtte
17 – 24 timer i uka Gir rett til 40 % kontantstøtte
9 – 16 timer i uka Gir rett til 60 % kontantstøtte
1 – 8 timer i uka Gir rett til 80 % kontantstøtte
Pr. 01.01.2007 er full kontantstøtte kr. 3.303,- pr måned.