Vedtekter
Her kan du lese om barnehagens vedtekter. Vedtektene vil til en hver tid være i bevegelse.

Vedtekter - Varingskollen Barnehage