Våre VerdierVÅRE VERDIER ER VÅRT GRUNNSYN! 

Troverdig

«Jeg ser deg, hører deg og har tid til deg.»
Jeg tar dine initiativ på alvor
Jeg avviker fra hverdagslige rutiner og regler når det trengs - ingen dager er like
Jeg begrunner et nei  –  «et nei er et kjærlig svar» 

Engasjert

«Engasjement smitter!»
Gjennom tilstedeværelse skaper jeg positive opplevelser
Mitt initiativ inspirerer andre

Raus

«Jeg gir av meg selv!»
Jeg tenker godt om deg og sier det til deg
Jeg hjelper deg i å lykkes

 

Nytenkende

«Jeg finner ikke nye stier ved å gå i andres fotspor…»
Jeg gjør ting jeg ikke har gjort før
Jeg gjør meg nysgjerrig og forskende

Jeg er oppfinnsom i lek.