Naturligvis

Det er tid for et nytt barnehageår.

Vennskapsbånd knyttes for resten av livet og gir grobunn for barns danning. Humor og glede er en stor del av hverdagen for oss alle på Naturligvis.

Vi er en uteavdeling med tre turdager i uka; Mandag, Tirsdag og Torsdag. Turene går rundt omkring i nærmiljøet, som for eksempel til Plassen, Trollskogen, Elvetangen og Ubåten. Hovedfokuset på vår avdeling er å gjøre barna glad i å være ute gjennom positive opplevelser og læring ute i skog og natur. Vi gir barna gode og minnerike opplevelser i naturen. Vi jobber i mindre grupper slik at de ansatte kan gi hvert enkelt barn tilpasset opplæring og oppfølgning, i samarbeid med dere foresatte.

Pedagogiskplan Høst 2018