Nyheter

 • Flere ansatte i utdanning - En styrke

  Viste du at Varingskollen barnehagen har et stort fokus på faglig utvikling blant sine ansatte? Varingskollen er ikke en lærende organisasjon bare for barna, men også de ansatte.

  22.06.2018 08:25
 • Bemanningsplan - Det kommende barnehageåret

  Det har i den siste tiden kommet flere endringer fra høyere hold som skal være med å styrke barnehagens bemanning. Her av pedagognormen som trer i kraft nå fra 1.8. Dette legger føring for at det blir noe endringer i personal sammensetningen. Under finner dere en total oversikt over personalet på de enkelte avdelingene.

  20.06.2018 20:51
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Viktige datoer

Her finner du datoer som barnehagen anser som viktig å få med seg. Dette omhandler alt fra aktiviteter i barnehagen til søknadsfrister ect.

Spørsmål om den nye hjemmesiden?

Har du spørsmål enten ved hjemmesiden eller ditt foreldre område, så tar man kontakt med Ole på e-post: ole@varingskollenbhg.no