Nyheter

 • Det er kjærlighet i et "Nei"

  Noen foreldre tenker at «lykkelige barn gråter ikke». Foreldrene strekker seg langt for å unngå konflikter og gråt. De føyer barnet sitt bevisst eller ubevisst i små og store spørsmål gjennom dagen. Vi som har jobbet i barnehage en stund ser en dreining mot (for) mye barnemedvirkning.

  22.10.2018 21.54
 • Bleiefri?

  Tenker du å jobbe med å bli bleiefri? Eller er du allerede i gang, men opplever det som litt frustrende? Her finner du noen tanker og tips om hvordan man kan arbeide seg frem til et barn uten bleie.

  17.10.2018 07.37
 • Verdens psykiske helse dag

  10. oktober hvert år blir Verdensdagen for psykisk helse markert verden over. Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som står for markeringen. I Norge koordinerer Mental Helse den nasjonale kampanjen på oppdrag fra Helsedirektoratet. I tillegg står en rekke organisasjoner, kommuner, helseforetak og frivillige bak ulike arrangementer over hele landet på denne dagen. Omtrent halvparten av den norske befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Det store flertallet blir friske.

  10.10.2018 09.32
 • Fokus på inkluderende barnemiljø

  Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne (Rammeplan for barnehager, 2017)

  02.10.2018 21.48
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Viktige datoer

Her finner du datoer som barnehagen anser som viktig å få med seg. Dette omhandler alt fra aktiviteter i barnehagen til søknadsfrister ect.

Spørsmål om den nye hjemmesiden?

Har du spørsmål enten ved hjemmesiden eller ditt foreldre område, så tar man kontakt med Ole på e-post: ole@varingskollenbhg.no