Nyheter

 • Hvordan samarbeid for å styrke barnets selvfølelse og identitet

  Inkludering og fokus på å bygge opp barns selvfølelse vil være et viktig tema i fremtiden. Dette vil mange barnehager ha et ekstra fokus på. Å vokse opp i dagens samfunn er kanskje tøffere enn noen gang pga. sosiale mediers inntog i nåtidens hverdag. Det er derfor viktig å ha en god grunnmur med god selvfølelse, der inkludering går hånd i hånd for et bedre vi-samfunn.

  29.09.2019 12.06
 • Fra jord til bord i barnehagen

  Et kjøkkenhageprosjekt i Varingskollen barnehage i 2020. Sommeren 2019 fikk vi et par settepoteter som vi plantet i kjøkkenhagen. Samme året på sensommeren drar vi opp en av plantene som har vokst opp. En potet har faktisk blitt til ti små poteter. Barnet som drar opp potetplanten får øyet på alle potetene som er under og utbryter "Er det der poteter kommer i fra".

  12.09.2019 13.13
 • Tilbake til hverdagen - Kan by på utfordringer

  Perioden med ferie og masse tid sammen med familien er snart over for mange. For mange har faste regler hjemme blitt litt sett bort i fra. Nå er det tilbake i hverdagen, hvor jobb og barnehage blir i de daglige rutinene.

  31.07.2019 09.39
 • Vennskap til barns beste- det viktige samarbeidet

  I Barnekonvensjonens artikkel 3 står det at vi voksne skal gjøre det som er best for barn. For å klare dette må vi sammen- barnehagen, foreldrene og barna ha dette som felles mål.

  19.03.2019 19.41
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Viktige datoer

Her finner du datoer som barnehagen anser som viktig å få med seg. Dette omhandler alt fra aktiviteter i barnehagen til søknadsfrister ect.

Barnehagens visjon:

"MANGE FARGER SMÅ BLIR TIL ET HELT FANTASTISK BILDE"