Ny i barnehagen

Det kan være vanskelig å begynne i barnehagen, både for barn og foresatte. Barna må være uten mamma og pappas gode trygghet. Foresatte på sin side skal overlate ansvaret for barna til ”ukjente” voksne. De ansatte i barnehagen vil legge forholdene til rette for utvikling av trygghet og tillit mellom barn, foresatte og barnehagen. Barnehagen vil prioritere tiden slik at barn, foresatte og ansatte blir godt kjent med hverandre.

Barn er forskjellige og det vil derfor variere hvor lang til tilvenningen tar. Vi regner fra tre dager til en uke. Barnets behov til være retningsgivende, men vi anbefaler at barnet har kortere dager den første tiden. Det er vikti at personalet og foreldrene sammen viser barna trygghet og ro i avskjedssituasjonen. Det beste er ofetest å lage enkle og og greie avtaler med barna omkring avskjed og holde på dette hver dag. Dette gir trygghet og forutsigbarhet for barna.

Gi alltid beskjed til barnet når du går fra barnet. Å legge seg til vaner med lange og omfattende avskjedsritualer vil vi angre på utover året. Dersom du har en vanskelig avskjed eller lurer på hvordan det går i barnehagen, så ta kontakt med oss. Vi ønsker at dere foreldre spør og sier ifra om det er noe dere lurer på. Det er dere foreldre som kjenner barna ders best, men diskuter gjerne eventuele beskymringer med oss. Ved at vi står står sammen og hjelper hverandre, vil forutsetningene være de beste for at barna trives i barnehagen. Ring gjerne i løpet av barnehage dagen for å høre hvordan det går.