Førskolen

«De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner». (RP, 2017)

Førskolen er et tilbud til de eldste barna i barnehagen- skolestarterne.

Hver onsdag 10.00 – 13.30 er vi sammen og jobber med tema hentet fra noen av Rammeplanens fagområder: Antall, rom ogform,kommunikasjon, språk og tekst, Kropp bevegelse, Mat og helse, Natur miljø og teknologi, Kunst, kultur og kreativitet og temaet Trygg i trafikken.

Barna får egen ringperm til oppgaver og lekser. Leksene er frivillige og rettes med klistremerker til stor glede for mange.

Våre mål på Førskolen er GLEDE, NYSGJERRIGHET OG MESTRING. I Førskolen skal barna oppleve at de mestrer aktivitetene, har det gøy og lærer noe nytt. Barna skal få positive opplevelser og erfaringer med skoleforberedende aktiviteter.

I mai avsluttes Førskolen på skikkelig vis med rosarussfeiring. Barna får russeluer og russekort, vi overnatter i barnehagen og har en heidundranes russefest med god mat, morsomme leker og diskotek.

Førskoleplan - Våren 2018